The following churches are seeking a pastor:

WASHINGTON

  • Lakeview Bible Church in Republic, WA
  • Seattle Open Door Church in Burien, WA
  • Valley Community Church in Burlington, WA - Senior Pastor

 IDAHO